logistyka leków

Jeden z hurtowników farmaceutycznych, będących odbiorcą produktów firmy farmaceutycznej, której operator logistyczny dostarcza kompleksowych usług magazynowania i transportu, w Poradniku dla dostawców definiuje swoje wymagania w zakresie specyfiki dostarczania dostaw. Jednym z podstawowych wymogów jest:
„W przypadku łączenia kilku asortymentów na jednej palecie każdy produkt powinien być ułożony w sposób umożliwiający łatwą identyfjkację ilości i serii produktu: 
– etykietami produktowymi do zewnątrz
– oddzielony od siebie przekładkami kartonowymi lub foliowymi.
Dopuszczalne jest ułożenie warstwowe lub słupkowe asortymentu.”

W związku z tym, Klient wychodząc na przeciw oczekiwaniom odbiorcy, przesłał zapytanie do operatora logistycznego, z prośbą o ustosunkowanie się do powyższego wymogu, przede wszystkim skupiając się na zadaniu rozdzielania produktów na palecie miksowej, ponieważ kwestia układania kartonów etykietami produktowymi na zewnątrz jest bezdyskusyjna.

Oto odpowiedź operatora logistycznego:
Co do zasady nie stosujemy przekładek paletowych, ani żadnej innej formy rozdzielania produktów, ponieważ podczas przeprowadzanych testów dla innych klientów (z różnych… kontynuuj czytanie

Zainteresowanym tematem logistyki leków polecam zapoznanie się z artykułem opublikowanym na stronach warehouse-monitor opisującym specyfikę usług logistycznych dedykowanych branży farmaceutycznej.

Link do artykułu

Jakie są największe problemy/wyzwania magazynowania farmaceutyków? Czym różni się taka specjalizacja od innych branż w  kontekście doboru sprzętu, standardów, wymogów dla powierzchni magazynowych?

Logistyka farmaceutyków należy do najbardziej wymagających i najtrudniejszych procesów logistycznych Nie każdy operator logistyczny ma wystarczające doświadczenie, infrastrukturę, wykwalifikowaną i kompetentną kadrę oraz odpowiednie zezwolenia, aby oferować usługi logistyczne dla tej grupy klientów.

Od strony operacyjnej świadczenie usług przez operatora logistycznego ograniczone jest przestrzeganiem restrykcyjnych wymogów prawa farmaceutycznego oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zgodnie z nimi, składy konsygnacyjne podobnie jak hurtownie farmaceutyczne powinny być wyposażone w urządzenia termoregulacyjne, umożliwiające całodobową kontrolę oraz rejestrację temperatury i wilgotności, chłodnie dla produktów z tzw. „zimnego łańcucha”, instalacje wentylacyjno-oddymiające oraz systemy alarmowe, informujące o odstępstwach od założonych warunków składowania. Dodatkowo w przypadku produktów wymagających spełnienia dodatkowych wymagań (cytostatyki, substancje psychotropowe, środki odurzające) dostawca usług logistycznych powinien zapewnić możliwość przechowywania ich w specjalnie wydzielonych miejscach.

Sprawne funkcjonowanie obsługi logistycznej wymaga właściwego zaprojektowania procesów magazynowych tj. przyjęcia, magazynowania, realizacji zamówień i transportu, a… kontynuuj czytanie